Vår Policy

VÅR POLICY

Verksamhetspolicy

Migu Mekaniska arbetar med skärande bearbetning och erbjuder flexibla och kundanpassade lösningar i komplexa material.

Med nära kundrelationer fokuserar vi på att ge bästa möjliga service och överstiga alla krav och förväntningar. Vi låter kundens behov genomsyra allt kvalitetsarbete från första kontakt till levererad produkt. Vårt mål är att växa på ett hållbart sätt och tillföra ett mervärde till samarbetspartners.  

Genom att ständigt utveckla kompetensen bland våra medarbetare samt förse produktionen med modern teknologi så kan vi erbjuda våra kunder kostnadseffektiva och flexibla lösningar. Vi ställer även höga krav på våra leverantörer för att möta våra samt kunders behov.

Vi ska arbeta effektivt för att minska vår miljöpåverkan genom att ständigt förbättra verksamheten och minska resursanvändningen av produkter och material som kan ha negativa inverkningar på miljö och kretslopp. Vi ska successivt bytta ut miljöfarliga kemikalier mot miljövänligare alternativ och alla produkter och ämnen som används i produktionen tas om hand och återvinns i största möjlighet. Vi ska minimera vårt användande av energi och vatten samt aktivt arbeta för att uppfylla alla gällande lagar och regler.

 

Tidan den 28 maj 2021

Jakob Andersson
VD Migu Mekaniska

Migu Mekaniska AB är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015, se certifikat.